เครื่องฉีดพลาสติกเป็นส่วนเสริมทำให้งานมีคุณภาพสูงขึ้น

ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกด้วยกระบวนการฉีด แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกถือเป็นหัวใจหลักของงานฉีดพลาสติกเลยก็ว่าได้ และเป็นตัวกำหนดต้นทุนหลักเพื่อใช้ในการคำนวณในแง่ของการคุ้มทุน ในการลงทุนที่จะทำชิ้นงานพลาสติกขึ้นมาชิ้นใดชิ้นหนึ่ง นอกจากนั้น แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกยังเป็นตัวกำหนดคุณภาพของงานพลาสติกที่สำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าคุณจะใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่ดีที่สุด แต่ถ้าแม่พิมพ์ไม่ดีแล้วชิ้นงานก็ไม่มีทางดีได้ เนื่องจากชิ้นงานพลาสติกที่ออกมา จะออกมาจากแม่พิมพ์โดยตรง เครื่องฉีดพลาสติกเป็นส่วนเสริมทำให้งานมีคุณภาพสูงขึ้น หรือลดปริมาณของเสียและช่วยลดรอบเวลาในการผลิตเท่านั้น

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก มีแผ่นเหล็กหลายแผ่นประกบกันมีลักษณะเหมือนก้อนเหล็กสี่เหลี่ยม ที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะ ที่มีหน้าที่แตกต่างกันไป ภายในจะขึ้นรูปให้เป็นลักษณะของโพรงตามรูปแบบของชิ้นงาน เพื่อรองรับน้ำพลาสติกเหลวที่ไหลเข้าแม่พิมพ์ที่มาจากเครื่องฉีดพลาสติก ต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำงานและหน้าที่ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกกันบ้างดีกว่า ว่าจะมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง

1. รับเนื้อพลาสติกเหลวจากเครื่องฉีดพลาสติก
2. กระจายเนื้อพลาสติกเหลวเข้าสู่โพรงภายในที่ออกแบบเป็นลักษณะรูปร่างของชิ้นงาน
3. รักษาความดันภายในด้วยแรงดันจากเครื่องฉีดเพื่อให้ลักษณะของชิ้นงานได้รูปไม่หดตัว
4. มีระยะเวลาให้ชิ้นงานพลาสติกเย็นตัวลงและเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งโดยที่ภายในแม่พิมพ์จะมีระบบหล่อเย็นโดยออกแบบให้น้ำใหลผ่านแม่พิมพ์ใกล้กับส่วนของชิ้นงาน
5. ปลดพลาสติกออกจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเมื่อพลาสติกแข็งตัวดีแล้ว

จะเห็นว่าทุกส่วนนั้นมีส่วนสำคัญที่จะทำให้งานนั้นออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องฉีดพลาสติก หรือจะเป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ทั้งสองส่วนนี้จะต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานออกมาสำเร็จ จะขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้

แม่พิมพ์ฉีดแต่ละตัวจะถูกออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกเฉพาะรุ่น

ปัจจุบันพลาสติกมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันมาก ดังนั้นการผลิตพลาสติกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ต้องอาศัยการผลิตที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูง อุปกรณ์ที่มีความสำคัญที่สุด คือ แม่พิมพ์(Molud) และเครื่องฉีด(Injection Machine) ในที่นี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งและการดูแลรักษาแม่พิมพ์ สำหรับโรงงานฉีดพลาสติกที่มีอยู่จำนวนมากในประเทศ

โดยทั่วไปแม่พิมพ์ฉีดแต่ละตัวจะถูกออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกเฉพาะรุ่น ถ้านำแม่พิมพ์ไปใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกที่ไม่ตรงกับที่ออกแบบมา อาจทำให้มีผลกระทบและผลเสียต่อแม่พิมพ์และเครื่องฉีดพลาสติกตลอดจนชิ้นงานพลาสติกที่ฉีดออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร เช่น

นำแม่พิมพ์เข้าเครื่องไม่ได้
หัวฉีดกับ Sprue Bush ไม่แนบสนิททำให้ไม่สามารถฉีดได้
Locating Ring อาจจะเข้ากับเครื่องไม่ได้
ตำแหน่งของรูยึดแม่พิมพ์อาจไม่ตรงรูหรือไม่สามารถยึดเข้ากับเครื่องได้
เครื่องอาจจะมีแรงฉีดไม่พอทำให้คุณภาพของพลาสติกออกมาไม่ดี

ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับแม่พิมพ์หรือการออกแบบแม่พิมพ์และเครื่องจักรที่มีอยู่ จึงมีความจำเป็นและสำคัญ การยึดแม่พิมพ์เข้ากับหน้าแปลนเครื่องฉีด ที่นิยมใช้กันทั่วไปมี 2 วิธี คือ

1 วิธีขันเกลียวยึดโดยตรง กรณีนี้ผู้ออกแบบจะออกแบบรูเจาะที่แผ่นยึดแม่พิมพ์ให้ได้ระยะ และขนาดตรงกับรูเกลียวที่ใช้ยึดแม่พิมพ์บนแผ่นหน้าแปลนของเครื่องฉีด จากนั้นจึงใช้สกรูขันยึดเข้ากับหน้าแปลนของเครื่องฉีดโดยตรง วิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุด.

2 วิธีขันเกลียวยึดทางอ้อม ในการออกแบบวิธีนี้ การยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดโดยอัดแผ่นกด (Clamp Plate) จะใช้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถใช้วิธีขันเกลียวโดยตรงได้ เช่น ในกรณีที่ตำแหน่งของรูยึดเกลียวในแผ่นหน้าแปลนยึด ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะเจาะรูบนแผ่นแม่พิมพ์ ซึ่งอาจมีฐานโตกว่าหรือเล็กกว่า โดยทั่วไปวิธีขันเกลียวยึดทางอ้อมจะประกอบด้วยชิ้นส่วน 3 ชิ้น คือ แผ่นกด, หมอนรองและสกรู

ทั้ง 2 วิธีข้างต้นนี้ ควรใช้ระดับน้ำตั้งระดับแม่พิมพ์ ให้ได้ระดับเสียก่อน แล้วจึงทำการยึดสกรู หรือ แผ่นกด (Clamp Plate) ให้แน่นกับหน้าแปลนยึดของเครื่องฉีด

หัวฉีด (Nozzle) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องฉีดพลาสติก

หัวฉีด (Nozzle) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องฉีดพลาสติก มีไว้เพื่อทำหน้าที่เป็นทางผ่านของพลาสติกเหลวจากกระบอกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ ซึ่งหัวฉีดจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างปลายกระบอกฉีดกับ Sprue Bush ของแม่พิมพ์ในขณะทำการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ ขนาดรัศมีของปลายหัวฉีด (Nozzle) ต้องมีขนาดพอดีที่จะสวมหรือสัมผัสกับขนาดรัศมีของ Sprue Bush ของแม่พิมพ์ และต้องไม่มีรอยยุบรอยกระแทกที่บริเวณใกล้กับรูฉีดของ Nozzle เพราะอาจทำให้การฉีดมีปัญหาได้โดยทั่วไปหัวฉีด (Nozzle) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

– หัวฉีดแบบเปิด (Open Nozzle) เป็นหัวฉีดแบบที่ใช้กับพลาสติกที่มีความหนืดค่อนข้างสูง ซึ่งไหลได้ยากเมื่อถึงจุดหลอมเหลว เป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางมากเพราะมีราคาถูก, มีความเสียดทานในการไหลน้อยมาก และทำให้เกิดการสูญเสียแรงดันน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับหัวฉีดแบบปิด เนื่องจากหัวฉีดแบบเปิดไม่มีระบบเปิด-ปิดรูของ Nozzle ซึ่งอาจทำให้เกิดการไหลย้อยของพลาสติกที่ปลายหัวฉีดได้ จึงต้องใช้วิธีการป้องกันด้วยการดึงกลับของสกรู (Suck Back) เป็นมาตรฐานการใช้งานหัวฉีดแบบ Open Nozzle

– หัวฉีดแบบปิด (Shut-off Nozzle) เป็นหัวฉีดแบบที่นิยมใช้กับพลาสติกที่มีความหนืดต่ำ ซึ่งไหลได้ง่ายเมื่อถึงจุดหลอมเหลว หัวฉีดแบบนี้จะมีกลไกหรือระบบควบคุมการเปิด-ปิดรูฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้พลาสติกเหลว ไหลย้อยออกมาที่ปลายหัวฉีด ซึ่งกลไกหรือระบบควบคุมการเปิด-ปิดรูฉีดนั้นมีอยู่มากมายหลายแบบ

และนี่ก็เป็นการแบ่งกลุ่มหัวฉีดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องฉีดพลาสติกที่วงการอุตสากรรมนำมาใช้งานกัน หัวฉีดก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ไม่แพ้ส่วนอื่นๆเลยก็ว่าได้ เพรามีความสำคัญต่อระบบการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกทั้งนั้น ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ไม่สามารถทำงานได้

สกรูที่ใช้กับเครื่องฉีดพลาสติก

โดยทั่วไปสกรูที่ใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกนั้น มีการออกแบบที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ Feed Zone, Compression Zone และ Metering Zone

– Feed Zone ของ Screw จะเป็นช่วงที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงเม็ดพลาสติกที่ไหลลงมาจาก Hopper Throat เพื่อที่จะส่งต่อไปยังช่วง Compression Zone ซึ่งความลึกของร่องเกลียวช่วงนี้จะเท่ากันทุกร่องเกลียว การเปลี่ยนแปลง ความร้อนในช่วงนี้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยจากการเสียดสีกันของเม็ดพลาสติก เพราะฉะนั้นความร้อนที่มาจาก Band Heater ในช่วงนี้ต้องไม่สูงมากจนเกินไป เพราะจะทำให้พลาสติกหลอมเหลวหรือเกาะกันเป็นก้อน และเพื่อป้องกัน การลำเลียงเม็ดพลาสติกไม่ให้ขาดช่วงหรือขาดความต่อเนื่อง

– Compression Zone ของ Screw จะเป็นช่วงที่ทำให้พลาสติกเกิดการหลอมเหลวและผสมผสานกันได้ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้เกิดการเสียดสีกันของเม็ดพลาสติกเองและทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในเม็ดพลาสติก ทำให้เกิดการหลอมเหลวและอัดแน่นกันมากยิ่งขึ้น ตรงช่วงบริเวณนี้ขนาดความลึกของร่องเกลียวจะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ เพื่อทำให้เกิดการอัดตัวของการหลอมเหลวของเม็ดพลาสติก ซึ่งข้อแตกต่างของความลึกของร่องเกลียวช่วงนี้เราเรียกว่า Compression Ratio โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 2 : 1 จากช่วงของ Compression Zone ปริมาณพลาสติกที่ถูกหลอมละลายจะถูกส่งไปยังส่วนสุดท้ายของ Screw ที่เรียกว่า Metering Zone ต่อไป

– Metering Zone ของ Screw จะเป็นช่วงที่มีการเฉือนกันของพลาสติกมากที่สุดและจะเพิ่มมากขึ้นระหว่างBarrel กับ Screw และเพิ่มการหลอมละลายของพลาสติกบางส่วนที่ยังหลอมละลายไม่ดีพอ เพื่อที่จะทำการฉีดต่อไป การหลอมละลายในช่วงนี้จะเริ่มมีการสะสมกำลังและแรงดันเพิ่มมากขึ้นที่ด้านปลายของ Barrel ในช่วงของ Metering Zone นี้จะทำหน้าที่นำพาพลาสติกที่หลอมละลายดีแล้วผ่านทะลุ Non-Return Valve ไปยังด้านหน้าสุดของ Screw และไปสะสมกันอยู่ปลายสุดของ Barrel และในขณะเดียวกันในการสะสมกันของพลาสติกเหลวนี้ก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สกรูหมุน กำลังหรือแรงดันนี้จะเป็นตัวที่ดันให้สกรูถอยหลังไปจนถึงระยะของ SM (ตำแหน่งหยุดการหมุนของ Screw) ตามที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งเป็นการสะสมปริมาณพลาสติกเหลวให้ได้ตามที่ต้องการเพื่อที่จะทำการฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ในแต่ละรอบการทำงาน

ใครที่ยังมือใหม่ในด้านนี้อยู่ล่ะก็ ก้ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้ละเอียดให้ทราบว่าส่วนไหนต้องใช้กับส่วนไหน อย่าลืมว่าการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆนั้นเราควรที่จะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ สิ่งไหนที่ควรรู้เป็นพิเศษก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเรานั้นเอง ส่วนผู้ที่ชำนาญการอยู่แล้วก็ใช่ว่าจะไม่ต้องระวัง เรายังคงต้องมีสติอยู่ดีในการทำงาน

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องฉีดพลาสติก

ระบบไฟฟ้าในเครื่องฉีดพลาสติก เปรียบเหมือนเป็นมันสมองของเครื่องฉีดพลาสติก ถ้าไม่มีการบำรุงรักษาเท่าที่ควรชิ้นส่วนไฟฟ้าอาจจะหลุดตกหล่นเนื่องจากการ เปิดตู้ควบคุมหรือเกิดจากการสั่นสะเทือนของเครื่องฉีดพลาสติก ส่งผลให้เครื่องฉีดพลาสติกทำงานผิดพลาดหรือมีอาการรวนเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและยึดอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าควรมีการบำรุง รักษาในเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบขั้วและสายไฟต่างเป็นเป็นระยะๆ ว่าถูกยึดแน่นมั่นคงหรือไม่
2. การเดินสายไฟภายนอกตัวเครื่องฉีด ต้องระมัดระวังอย่าให้อยู่ในจุดที่เกิดการชนกับวัสดุหรือเครื่องมืออื่น
3. กำหนดจุดตรวจสอบและยึดสายไฟที่หลุดหรือกระจัดกระจายให้อยู่รวมกัน
4. เนื่องจากระบบไฟฟ้าในเครื่องฉีดมีส่วนที่เป็นไฟแรงสูงให้ระมัดระวัง หรือเปิดเครื่องก่อนการตรวจสอบ
5. การเปลี่ยนแม่พิมพ์หรือขึ้นแม่พิมพ์เมื่อมีการต่อสายหล่อเย็นเข้าแม่ิพิมพ์ ระวังอย่าให้น้ำไหลเข้าไปในตู้ control หรือตู้ควบคุมไฟฟ้าของเครื่องฉีดพลาสติก
6. ตรวจสอบอุณหภูมิภายในของตู้ control ไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปเนื่องจากจะส่งผลต่อการทำงานของ ชุดควบคุม ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์อิเลคทรอนิคต่าง ๆ
7. กำจัดฝุ่นที่ติดตามแผงควบคุมเป็นประจำ
8. อย่าวางอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใด ๆ ขวางช่องระบายความร้อนของตู้ control เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของตู้ control สูงเกินไป

และนี่ก็เป็นขั้นตอนในการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องฉีดพลาสติก อย่าลืมว่าทุกอย่างนั้นต้องมีการดูแลและบำรุงรักษา ไม่ใช่ว่าจะใช้อย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ใส่ใจในการดูแลเลย ก็อาจจะทำให้เครื่องจักรเหล่านั้นมีอายุการใช้งานที่ไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป แต่การดูแลและบำรุงรักษานั้นไม่ใช่แค่ยืดเวลาใช้งานเท่านั้น แต่นั้นหมายถึงการตรวจสอบความปลอดภัยของตัวเครื่องด้วย ว่าเครื่องฉีดพลาสติกนั้นมีข้อบกพร่องหรือเครื่องเสียหายตรงส่วนไหนบ้าง เพื่อเราที่จะได้ซ่อมแซมทันเวลา ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาแก้ไข

ส่วนประกอบและกระบวนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

ปัจจุบันนี้นั้นมีบริษัทที่ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกออกมาจำนวนมากมาย หลายแบบ ซึ่งในหลักการแล้วเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานนั้นจะคล้ายคลึงกันมาก โดยทั่วไปแล้วเครื่องฉีดพลาสติก จะมีส่วนประกอบสำคัญ ซึ่งสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนชุดฉีด (Injection Unit) ส่วนชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit) และ ส่วนสุดท้าย คือ ส่วนฐานของเครื่องฉีด (Base)

1. ส่วนชุดฉีด จะทำหน้าที่ดึงพลาสติกเข้าสู่กระบอกฉีด หลอมเหลวและส่งพลาสติกเหลวไปที่หัวฉีด และทำหน้าที่ในการฉีดและรักษาความดันย้ำ ซึ่งจะมีส่วนประกอบพื้นฐานดังต่อไปนี้ คือ หัวฉีด (Nozzle) สกรู กระบอกฉีด แผ่นความร้อน (Heater) กรวยเติมพลาสติก (Hopper) กระบอกสูบและลูกสูบไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder and Pistol) และมอเตอร์ขับเคลื่อนสกรู (Drive Motor)

2. ส่วนชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์ ทำหน้าที่ในการยึดแม่พิมพ์ทั้งสองส่วน เลื่อนปิด – เปิดแม่พิมพ์ ให้แรงในการปิดล็อคแม่พิมพ์ หล่อเย็นชิ้นงานฉีดพลาสติก และปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ประกอบไปด้วยแผ่นยึดแม่พิมพ์ซึ่งมีส่วนที่เคลื่อนที่และอยู่กับที่ เพลานำเลื่อน ระบบขับเคลื่อนปิด – เปิดแม่พิมพ์ และแผ่นยึดระบบขับเครื่อง

3. ส่วนฐานของเครื่องฉีด ทำหน้าที่คอยรับน้ำหนักของชุดฉีด และชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ยึดติดอุปกรณ์ไฮดรอลิกทั้งหมดในเครื่อง และยังทำหน้าที่เป็นถังน้ำมันไฮดรอลิก โดยส่วนใหญ่แล้วตัวฐานเครื่อง จะทำด้วยเหล็กเหนียว ที่เชื่อมประกอบเข้าเป็นฐานเครื่อง เพื่อความแข็งแรง และสามารถรับน้ำหนักมากๆได้ดี

การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกนั้นในงานฉีดพลาสติก (Injection Molding) กระบวนการเริ่มจากการที่เม็ดพลาสติกหรือผงพลาสติกถูกให้ความร้อน จนหลอมเหลว แล้วถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์จนเต็ม จากนั้นจึงปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ ได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ คุณภาพของชิ้นงานที่ได้จะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบแม่พิมพ์ที่เหมาะสม และการปรับตั้งพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิพลาสติกเหลว อุณหภูมิแม่พิมพ์ อุณหภูมิปลดชิ้นงาน อุณหภูมิกระบอกฉีด ระยะชักสกรู ความเร็วรอบสกรู ความดันฉีด ความดันฉีดย้ำ เวลาฉีดย้ำ ระยะสำรอง เวลาที่พลาสติกเหลวแช่อยู่ในกระบอกฉีด ความเร็วฉีด ความดันต้านการถอยกลับของสกรู ระยะเปลี่ยนความดันฉีดเป็นฉีดย้ำ แรงปิดแม่พิมพ์ และเวลาในการหล่อเย็น เมื่อมีการออกแบบแม่พิมพ์ที่ดีแล้ว ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เหล่านี้ต้องปรับตั้งให้ถูกต้องด้วย เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ โดยผู้ที่ทำหน้าที่ปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกจะต้องมีความเชี่ยวชาญในงานด้านนี้เป็นอย่างดี แต่ถ้าหากผู้ปรับตั้งมีประสบการณ์ไม่มากนัก ผู้ปรับตั้งจะทราบได้อย่างไรว่า ควรปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก ด้วยค่าพารามิเตอร์เท่าใด นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงงานทั่วๆ ไป คือเมื่อลูกค้าต้องการให้ผลิตชิ้นงาน ที่มีรูปร่างแตกต่างจากที่เคยผลิต ผู้ปรับตั้งเครื่องจะต้องทำการทดลองหลายครั้งแบบลองผิดลองถูก (Trial and error) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ในการฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่คุณภาพ หรือถ้าหากว่าผู้ผลิตจะนำโปรแกรม CAE มาช่วยในการวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก ก็จะพบว่าโปรแกรมเหล่านั้นมีราคาสูง ประกอบกับผู้ใช้โปรแกรมจะต้องมีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร ์และประสบการณ์ด้านการฉีดพลาสติก และการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งจำเป็นจะต้องทราบขั้นตอน ในการใช้โปรแกรมอย่างละเอียด ดังนั้นหากผู้ปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก มีความรู้เกี่ยวกับการหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการปรับตั้งเครื่องฉีด ก็จะสามารถช่วยลดเวลาในการทดลองฉีดพลาสติกและลดต้นทุนในการฉีดพลาสติกได้เป็นอย่างดี

และนี่ก็เป็นส่วนประกอบหรือโครงสร้างสำคัญและหลักการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก ส่วนใหญ่แล้วเครื่องฉีดพลาสติกนั้นก็จะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และที่สำคัญนั้นคนที่ทำในงานในด้านนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านนี้ด้วย ไม่ใช่ใครก็สามารถทำได้

WordPress Themes